Ieškoti šiame dienoraštyje

2014 m. gruodžio 15 d., pirmadienis

Foneminės klausos lavinimo užduotys

                                               Foneminė klausa

Foneminė klausa - tai gebėjimas skirti garsus jų klausantis. Tai tikrai nėra klausos sutrikimas. Foneminės klausos neišlavėjimas - tai, kai negebama skirti garsų jų klausantis. Vaikas tada gali neskirti nurodyto garso garsų eilėje, nepasako, koks pirmas, paskutinis garsas žodyje, painioja panašiai skambančius garsus, todėl netaisyklingai taria (švepluoja) garsus, iškraipo ilgesnių žodžių, struktūrą. Vėliau tai atsiliepia mokantis rašyti ir skaityti.


            Pratimai, lavinantys foneminę klausą
  • Klausytis smulkių daiktų (kruopų, pupų, druskos, akmenukų) barškėjimo dėžutėse) ir surasti taip pat skambančias dėžutes;
  • "Kas taip daro" - vaikas užsimerkęs, o suaugęs karpo arba plėšo popierių, trauko stalčių, žvangina raktais ir pan. Vaikas turi pasakyti, kas taip daro;
  •  Klausyti įvairaus beldimo ir jį atkartoti;
  •  Ritmiškai tarti garsažodžius ir jiems pritarti plojimu, trepsėjimu ir pan.;
  •  Pakartoti skiemenis,  skiemenų eiles;
  •  Nustatyti, ar yra nurodytas garsas garsų eilėje, skiemenyse, žodžiuose;
  •  Atrinkti daiktus, paveikslėlius, kurių pavadinimuose yra nurodytas garsas;
  •  Nustatyti pirmą, paskutinį žodžio garsus;
  •  Nusakyti mokomo garso vietą žodyje (žodžio pradžia, vidurys, galas);
  • Išskirti nurodytą garsą kalbos sraute.