Ieškoti šiame dienoraštyje

2015 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Alternatyvioji komunikacija - kas tai?

"Vienas iš pačių pagrindinių ir būtiniausių žmonių poreikių yra bendravimas. Neįsivaizduojame savęs negalėdami suprasti kito. Aklieji bendrauja Brailio raštu, kurtieji - rankų gestų kalba. Psichiškai ir fiziškai neįgaliesiems jau šiandien įvairiose pasaulio šalyse naudojama simbolių kalba. Įvairioje užsienio specialiojoje literatūroje šiai kalbai apibūdinti naudojami terminai - Augmentatyvioji ar Alternatyvioji Komunikacija (AAK) arba pagalbinė komunikacija. Mūsuose ji yra iš esmės nauja bendravimo forma, todėl daugiau teorinė - praktinių žinių, o tuo labiau, specialių techninių priemonių turime labai mažai.
AAK - tai įvairių simbolių kalba. Ji naudojama tada, kai neįgalusis turi kalbėjimo problemų, t.y. negali  komunikuoti garsine kalba, negali patenkinti savo poreikių, suprasti vienas kitą. Įvairios AAK rūšys patenkina neįgaliųjų poreikį kalbėti, skaityti ir rašyti. AAK naudojama visur - ugdymo įstaigose, ligoninėse, aptarnavimo sferoje, įvairiose įstaigose, net aukštosiose mokyklose.
Yra įvairūs AAK lygiai, kurie pasirinktinai pritaikomi, atsižvelgiant į intelektą:
 Bendravimas konkrečiais daiktais;
 Bendravimas nuotraukomis;
 Bendravimas paveikslais;
 Bendravimas piktogramomis (stilizuoti paveikslai);
 Bendravimas BLISS simboliais ( tai tarptautinė simbolių kalba, turinti labai plačias  naudojimo galimybes, tai stilizuoti linijiniai piešiniai).
Įvairiose pasaulio šalyse (Kanada, JAV, D. Britanija, Skandinavijos šalys) yra naudojamos skirtingos AAK sistemos ir metodikos.
Negalią turinčių žmonių gyvenime vis didesnį vaidmenį ima vaidinti kompiuteriai ir specialioji programinė įranga. Jie padeda lavinti įvairius pojūčius ir moko geriau orientuotis aplinkoje, lavina negalią turinčiųjų savarankiškumą."
 
Šaltiniai: http://www.likit.lt/all/nei_prob.htm#00030

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą